ЕДНА ПОСЛЕДНА ПЕСЕН

време за четене: 3 мин.

         Цигуларят бе плешив, слаб и нисък на ръст. Въпреки това, електрическата цигулка изглеждаше като играчка в ръцете му. От половин час той демонстрираше виртуозни изпълнения. Свиреше с цигулката зад гърба, над главата си и  омайващо завладяваше публиката в ресторанта. Ценко беше изпил над половин литър сливовица и само гледаше с присвити очи, без да трепне, и при най-прекрасните музикални изпълнения. Когато цигуларят спря да си почине, Ценко вдигна ръка и извика Любица. Тя дойде при него и запита, има ли нужда от нещо. Той напълни чаша с ракия от бутилката и я подаде на хубавата сръбкиня:

 • Имам нужда да изпиеш тази чаша с мен и да преведеш две изречения на цигуларя!
 • Добре! – усмихна се Любица и гаврътна ракията наведнъж.

Двамата станаха и отидоха до масата на музикантите, където бе седнал цигуларя.

 • Любице! – изгледа я сериозна Ценко – Моля те само да преведеш, възможно най-точно думите ми! И ако обичаш, не задавай въпроси после!

Тя кимна с глава, в знак на съгласие и Ценко застана пред цигуларя.

 • Маестро! – започна той – Виждам, че можете да изсвирите почти всичко! Вие сте невероятен музикант!
 • Благодаря! – стана и се поклони цигуларят.
 • Искам да ви помоля  за нещо!
 • Кажете! Ако мога, ще се радвам да изпълня нещо за вас!

Ценко огледа ресторанта и промълви:

 • За моженето няма съмнение, но дали ще искате е въпросът!
 • Просто кажете, какво искате да изсвиря!
 • Искам – втренчи поглед в цигуларя Ценко – да изсвирите онази музика, която чува човек, малко преди да си иде от този свят! Това ще можете ли?

Цигуларят се смути и се изправи. Изгледа подозрително Ценко и бавно заговори:

 • Преди единадесет години почина баща ми. Малко преди да издъхне, той ме помоли за същото! Взех цигулката и свирих, докато душата му го напусна! После се опитах да свиря тъй, че да го съживя, но не успях! Ако не е тайна, защо искате да свиря за смъртта?

Ценко  завъртя глава, после  прокара пръсти през оредялата си вече коса и тъжно се усмихна:

 • Не за смъртта, за живота искам да посвирите! За този отминал живот, който никога вече няма да се върне при нас! И за момента, в който човек разбира, че пътя му тук е свършил!

Цигуларят го изгледа сериозно:

 • Да не сте намислил, да се самоубивате?

Ценко поклати глава:

 • Аз отдавна съм мъртъв, ако имам предвид душата си! След като дъщеря ми и жена ми ме зарязаха, хвърлям само ненужна сянка край себе си! Самотата ми е източила кръвта и никой, и нищо не могат да ме провокират за живот!
 • Добре! – отвърна цигуларят – Аз ще свиря за вас, но искам да ми обещаете нещо!
 • Добре! – безразлично се съгласи Ценко. Той вече бе приключил всички сметки с този свят и му бе все едно, какво иска музиканта.
 • Идете при дъщеря си и жена ви! Помолете да ви простят! Това е!
 • Но те не искат  да чуят за мен, нито да ме видят! Все едно да хлопам на заключена врата!
 • А вие опитайте! Понякога вратите се отварят!

Ценко разочаровано поклати глава и се обърна. Тръгна към масата си и чу зад гърба си звука на цигулката. Тя стенеше също като душата му и плачеше вместо него. Изплаквайки болката, цигулката реши да промени решението му и вместо да седне, Ценко забави крачка и спря. Музиката някак изтръгна лошото от сърцето му и го накара да заиграе. Сам, в центъра на големия ресторант, той  вдигна ръце и като обречен се остави да го води цигулката. Когато изпълнението свърши, по лицето на Ценко се стичаха сълзи.

         Седмица по-късно, той седеше на брега на една река, задно с дъщеря си. Пред тях течаха водите на реката и отмиваха насъбраната болка помежду им.

 • Мама не иска и не може да ти прости! Тя е много наранена, защото те е обичала, а ти си я предал!

Ценко сведе глава. Не искаше да се оправдава. Просто нямаше смисъл. Неговата истина не можеше да отключи друго, освен излишна болка.

 • Обаче!  – продължи дъщеря му – Ние може да се виждаме! И без това ми е интересно, какво е да имаш баща! Като бях малка, теб все те нямаше! Сега, като голяма, може да разбера, защо си бягал от любовта!Заради друга любов ли? Това ми се вижда някак безсмислено!
 • Чуй песента на реката! – отвърна Ценко – В нея са всички отговори! Аз сега, каквото и да кажа, все ще е грешно!
 • А грешно ли ще е, ако кажеш, че обичаш дъщеря си?

Ценко прегърна крехкото телце на вече порасналата си дъщеря, а то се затресе от ридания. Толкова малко обич бе нужна, за да върнеш на някого надеждата или живота му! Все едно да помолиш за една последна песен, а да получиш всичко, заради което си струва да продължиш ……!

                                                                   Красимир   Бачков

Вашият коментар