Моите книги

  • Дългият път през тунела“ (сборник разкази) – 1994[1]
  • Синият кон“ (сборник разкази) – 1997[1]
  • Легионът на обречените“ (роман) – 2000[1]
  • Кураж за другите“ (сборник разкази) – 2005
  • В очакване на утрото“ (разкази и новели) – 2006[10]
  • Слънце за двама“ (разкази) – 2010[11]
  • Българчето“ (приключенски роман) – 2013
  • Не за всеки“ (стихове) – 2016[12]
  • 60 неОЧАКВАНИ срещи“ (сборник разкази) – 2018
  • Новели” / сборник новели / – 2021